Training

Trainingen

Presentatietechniek (spreken)

Veel mensen vinden het spannend en moeilijk om voor een groep mensen hun verhaal te doen. In veel organisaties is presenteren een onmisbare vaardigheid. Het is ook een goed moment om jezelf te profileren of om ideeën effectief te presenteren en/of te verkopen. In deze training reik ik jou de inzichten en technieken aan waarmee je jou kunt ontwikkelen tot een goede spreker.

Gespreksvaardigheid (spreken en luisteren)

Een goed gesprek kenmerkt zich door; duidelijkheid, respect, betrokkenheid en een actieve deelname. Er bestaan verschillende soorten gesprekken, zoals bijvoorbeeld het functioneringsgesprek, het introductiegesprek en het slechtnieuwsgesprek. Het voeren van een professioneel gesprek vraagt extra aandacht en voorbereidingstijd. Tijdens de training wordt stilgestaan bij de vaardigheden die bij gespreksvaardigheid van belang zijn; vragen stellen, luisteren, samenvatten en concretiseren.

Zakelijk schrijven (schrijven)

Tijdens deze workshop richt ik mij op drie modules, namelijk: het schrijven van brieven, het structureren en formuleren van teksten en spelling van werkwoorden komen aan bod. Theorie wordt afgewisseld met praktische adviezen, oefeningen en talloze voorbeelden uit de beroepspraktijk.

Evalueren

Evalueren is een term dat niet mag ontbreken tijdens de persoonlijke ontwikkeling en het stellen van (nieuwe) doelen. Door regelmatig te evalueren kan het beste uit jezelf worden gehaald en uit de werkzaamheden die je verricht. Niet alleen zijn groepsevaluaties belangrijk, maar ook zelfevaluatie. Het formuleren van concrete doelstellingen en het sturen van het (verdere) gedrag komt in deze training aan bod.

Creativiteit workshop

De workshop creativiteit geeft de cursist handvatten hoe die sneller aan nieuwe ideeën komt. Het aanleren van verschillende creatieve denktechnieken helpt om de eigen creativiteit en dat van organisaties te ontwikkelen. Door praktische oefeningen leer je “OUT OF THE BOX” te denken.

Feedbacktraining

In de meeste woordenboeken wordt feedback omschreven als: “terugkoppeling”. Je laat de ander weten wat je van zijn of haar gedrag vindt. Feedback neemt een belangrijke plaats in
de dagelijkse omgang met elkaar. Niet alleen op persoonlijk vlak, maar ook in het
werkveld. Feedback kun je op verschillende manieren toepassen. In de training staan we stil bij deze verschillende manieren, de functie van feedback, het geven en ontvangen ervan, en de valkuilen die je kunt tegenkomen.

Sociale vaardigheden

Verschillende vaardigheden die van belang zijn voor een goed verloop van de communicatie, komen aan bod in deze training. Naast de vakkennis die iemand bezit, moet men vaardigheden bezitten of zich eigen maken, die een goede respectvolle interactie met de
ander bewerkstelligt. Het gaat vooral om de wijze waarop men met elkaar omgaat. De volgende onderwerpen staan centraal in deze training: collegialiteit, flexibiliteit, verantwoordelijkheidsbesef, assertiviteit en zelfstandigheid en reflecteren.